Översikt av det internationella FoU-läget
Paper in proceedings, 1995

Author

Thore Berntsson

Department of Heat and Power Technology

Föredrag vid informationsdag om Alternativa köldmedier i kylanläggningar och värmepumpar, NUTEK, Stockholm, 9 februari 1995.

1103-2952 (ISSN)

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/6/2017