Matematisk modellering med inriktning på förlopp i biobränsleeldade rostpannor
Report, 2005

Author

Henrik Thunman

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Bo G Leckner

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Subject Categories

Mechanical Engineering

Rapportserie A - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energiomvandling, Chalmers tekniska högskola. : A05-227

More information

Created

10/7/2017