Samförbränning av torkat avloppsslam med kol och trä i en panna med fluidiserad bädd
Report, 2003

Sewage sludge

slamförbränning

emissions

tungmetaller

samförbränning

trace elements

Avloppsslam

emissioner

co-combustion

sludge combustion

Author

Lars-Erik Åmand

Department of Energy Conversion

Bo G Leckner

Department of Energy Conversion

Karsten Lücke

Joachim Werther

Subject Categories

Mechanical Engineering

ISBN

91-85159-10-7

More information

Created

10/7/2017