Samförbränning av torkat avloppsslam med kol och trä i en panna med fluidiserad bädd
Rapport, 2003

Sewage sludge

slamförbränning

emissions

tungmetaller

samförbränning

trace elements

Avloppsslam

emissioner

co-combustion

sludge combustion

Författare

Lars-Erik Åmand

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Karsten Lücke

Joachim Werther

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-85159-10-7

Mer information

Skapat

2017-10-07