Upplevda arbetskrav, upplevd stress och muskuloskeletala nack/skulder-besvär.
Paper in proceeding, 2004

saknas

Author

Pernilla Larsman

University of Gothenburg

Roland Kadefors

University of Gothenburg

A Klipstein

M Vollenbroek-Hutten

H Christensen

50 Nordiska Arbetsmiljömötet

63-64

Subject Categories

Psychology

More information

Created

10/10/2017