Upplevda arbetskrav, upplevd stress och muskuloskeletala nack/skulder-besvär.
Paper i proceeding, 2004

saknas

Författare

Pernilla Larsman

Göteborgs universitet

Roland Kadefors

Göteborgs universitet

A Klipstein

M Vollenbroek-Hutten

H Christensen

50 Nordiska Arbetsmiljömötet

63-64

Ämneskategorier

Psykologi

Mer information

Skapat

2017-10-10