Modellering av enstaka biobränslepartiklar för förbränning i småskaliga eldstäder
Report, 1999

Author

Bo G Leckner

Department of Energy Conversion

Subject Categories

Mechanical Engineering

More information

Created

10/7/2017