Modellering av enstaka biobränslepartiklar för förbränning i småskaliga eldstäder
Rapport, 1999

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07