Elektrifiering inom sjöfarten – En förstudie om framtida forskningsinriktningar
Conference contribution, 2018

sjöfart

eldrift

Elektrifiering

Author

Vendela Santén

SSAB AB

Viktor Daun

SSAB AB

Transportforum 2018
Linköping, Sweden,

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

More information

Latest update

9/6/2018 1