Elektrifiering inom sjöfarten – En förstudie om framtida forskningsinriktningar
Övrigt konferensbidrag, 2018

sjöfart

eldrift

Elektrifiering

Författare

Vendela Santén

SSPA Sweden AB

Viktor Daun

SSPA Sweden AB

Transportforum 2018
Linköping, Sweden,

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-09