Reducerat koldioxidutsläpp från betongbroar genom dagens tillgängliga teknik
Magazine article, 2018

Genom aktiva val och ett medvetet klimatarbete i samverkan mellan alla aktörer i värdekedjan finns det mojligheter att reducera klimatbelastningen fran vanliga plattrambroar med storleksordningen 50 procent. Om klimataspekten däremot inte beaktas vid utformning och val av produkter visar projektresultaten att det finns risk att klimatbelastningen ökar med samma storleksordning.

Author

Nadia Al-Ayish

Swedish Cement and Concrete Research Institute

Daniel P T Ekström

WSP Sverige

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Stefan Uppenberg

WSP Sverige

Husbyggaren

0018-7968 (ISSN) 2002-8237 (eISSN)

Vol. 1/2018 15-18

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Production

Materials Science

Subject Categories

Construction Management

Infrastructure Engineering

Environmental Analysis and Construction Information Technology

More information

Latest update

7/2/2020 1