Reducerat koldioxidutsläpp från betongbroar genom dagens tillgängliga teknik
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Genom aktiva val och ett medvetet klimatarbete i samverkan mellan alla aktörer i värdekedjan finns det mojligheter att reducera klimatbelastningen fran vanliga plattrambroar med storleksordningen 50 procent. Om klimataspekten däremot inte beaktas vid utformning och val av produkter visar projektresultaten att det finns risk att klimatbelastningen ökar med samma storleksordning.

Författare

Nadia Al-Ayish

CBI Betonginstitut

Daniel P T Ekström

WSP Sverige

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Stefan Uppenberg

WSP Sverige

Husbyggaren

0018-7968 (ISSN) 2002-8237 (eISSN)

Vol. 1/2018 15-18

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Byggproduktion

Infrastrukturteknik

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-02