Daniel P T Ekström

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Daniel Ekström är industridoktorand vid avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad på Chalmers. Hans nuvarande forskningsprojekt syftar till att utveckla och effektivisera brobyggnadsprocessen genom en integrering av processerna för konstruktion och produktion. Potentialen att rationalisera byggprocessen har ökat i takt med att framsteg gjorts inom flera viktiga områden, t.ex. materialvetenskap, dimensionerings och analysmetoder och produktionsteknik, liksom stora framsteg inom informations- och kommunikationsteknologin. Framstegen inom dessa områden leder också till behov av att förnya såväl konstruktörens roll som dimensioneringsprocessen för att uppnå en effektivare och mer hållbar brobyggnadsprocess.

Källa: chalmers.se

Visar 12 publikationer

2019

Integrated project team performance in early design stages – performance indicators influencing effectiveness in bridge design

Daniel P T Ekström, Rasmus Rempling, Mario Plos
Architectural Engineering and Design Management. Vol. 15 (4), p. 249-266
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Predicting project performance using pre-construction performance indicators - A case study evaluation

Daniel P T Ekström, Rasmus Rempling, Christina Claeson-Jonsson
2019 IABSE Congress New York City, The evolving Metropolis, September 4-6 2019, p. 1438-1443
Paper i proceeding
2018

Reducerat koldioxidutsläpp från betongbroar genom dagens tillgängliga teknik

Nadia Al-Ayish, Daniel P T Ekström, Stefan Uppenberg
Husbyggaren. Vol. 1/2018, p. 15-18
Artikel i övriga tidskrifter
2017

Klimatsmart brobyggande med dagens tillgängliga teknik – Råd och vägledning i ny rapport

Nadia Al-Ayish, Daniel P T Ekström, Stefan Uppenberg
Bygg & Teknik. Vol. 2017 (7), p. 12-17
Artikel i övriga tidskrifter
2017

Climate impact optimization in concrete bridge construction

Daniel P T Ekström, Nadia Al-Ayish, Rasmus Rempling et al
39th IABSE Symposium, September 21-23 2017, Vancouver, Canada - Engineering the Future, p. 1161-1168
Paper i proceeding
2017

Klimatoptimerat byggande av betongbroar

Stefan Uppenberg, Daniel P T Ekström, Ulf Liljenroth et al
Rapport
2016

Integrated project teams in early design stages - Key variables influencing cost effectiveness in bridge building

Daniel P T Ekström, Rasmus Rempling, Peter Simonsson et al
19th IABSE Congress Stockholm, 21-23 September 2016, Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment, p. 598-606
Paper i proceeding
2015

Industrial bridge construction: Need for a more effective bridge construction process

Daniel P T Ekström, Rasmus Rempling, Mario Plos
The Eighth International Structural Engineering and Construction Conference, Sydney, Australia, November 23-28, 2015, p. 1115-1120
Paper i proceeding
2014

Samarbetsprojekt för effektivare brobyggande

Daniel P T Ekström, Rasmus Rempling, Mario Plos et al
Bygg & Teknik. Vol. 2014 (7), p. 58-61
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Industrial bridge building- An effective bridge construction process through an integrated design and construction process

Daniel P T Ekström, Rasmus Rempling, Mario Plos
Nordic Concrete Research. Vol. 2014 (2), p. 79-82
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2013–2019

Ibridge - Effektivt industriellt byggande av broar genom en integrerad konstruktions- och produktionsprocess

Mario Plos Konstruktionsteknik
Daniel P T Ekström Konstruktionsteknik
Rasmus Rempling Konstruktionsteknik
Trafikverket

Det kan finnas fler projekt där Daniel P T Ekström medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.