Klimatsmart brobyggande med dagens tillgängliga teknik – Råd och vägledning i ny rapport
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Projektet visar att med ett aktivt och medvetet klimatarbete i samverkan mellan alla aktörer i värdekedjan finns det ofta möjligheter att reducera klimatbelastningen från en vanlig plattrambro med i storleksordningen 50 procent. Om klimataspekten däremot inte beaktas vid utformning och val av produkter visar projektresultaten att det finns risk att klimatbelastningen ökar med samma storleksordning

Författare

Nadia Al-Ayish

CBI Betonginstitut

Daniel P T Ekström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

WSP Sverige

Stefan Uppenberg

WSP Sverige

Bygg & Teknik

Vol. 2017 7 12-17

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Byggproduktion

Infrastrukturteknik

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-01