Ibridge - Effektivt industriellt byggande av broar genom en integrerad konstruktions- och produktionsprocess
Forskningsprojekt, 2013 – 2019

Projektet syftar till att utveckla och effektivisera brobyggnadsprocessen genom en integrering av processerna för konstruktion och produktion. Potentialen att rationalisera byggprocessen har ökat i takt med att framsteg gjorts inom flera viktiga områden, t.ex. materialvetenskap, dimensionerings och analysmetoder och produktionsteknik, liksom stora framsteg inom informations- och kommunikationsteknologin. Framstegen inom dessa områden leder också till behov av att förnya såväl konstruktörens roll som dimensioneringsprocessen för att uppnå en effektivare och mer hållbar brobyggnadsprocess.

Projektets övergripande målsättning är att effektivisera brobyggnadsprocessen genom att integrera konstruktions- och produktionsprocessen. Detta ska nås genom:

  • Att utveckla kriterier som definierar en effektiv och uthållig brobyggnadsprocess.
  • Att studera byggprocessens informations och kommunikationssystem, varvid tillämpning av ByggInformationsModellering (BIM) är särskilt intressant.
  • Att studera och utveckla konstruktionsprocessen så att produktivitetsutveckling, innovationer och produktutveckling främjas, tex. med avseende på tekniska lösningar och informationshantering.

Deltagare

Mario Plos (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Daniel P T Ekström

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Rasmus Rempling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Trafikverket

Borlänge, Sweden

WSP Sverige

Stockholm, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2013/29042
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ib...

Senast uppdaterat

2019-01-17