Kemisten som lurade nazisterna på tungvattnet
Magazine article, 2018

Leif Tronstad har kallats den sämsta studenten som någonsin blivit antagen till kemiteknikprogrammet vid NTNU i Trondheim och den mest lysande som någonsin tagit examen.

grundämnen

historia

isotoper

fysik

Kemi

Author

Lars Öhrström

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry

Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift

2 26-27

Roots

Basic sciences

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

History of Technology

History

Chemical Sciences

More information

Latest update

7/15/2021