Kemisten som lurade nazisterna på tungvattnet
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Leif Tronstad har kallats den sämsta studenten som någonsin blivit antagen till kemiteknikprogrammet vid NTNU i Trondheim och den mest lysande som någonsin tagit examen.

grundämnen

historia

isotoper

fysik

Kemi

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift

2 26-27

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Historia

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-15