Kemisten som lurade nazisterna på tungvattnet
Artikel i övriga tidskrifter, 2018

Leif Tronstad har kallats den sämsta studenten som någonsin blivit antagen till kemiteknikprogrammet vid NTNU i Trondheim och den mest lysande som någonsin tagit examen.

grundämnen

fysik

historia

Kemi

isotoper

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift

2 26-27

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Historia

Kemi

Mer information

Skapat

2018-04-01