Effektivare motorer, flyget och miljön
Other - Presentation, 2018

Flyget står inför stora mijöutmaningar. I presentationen ges fyra punkter där stora miljövinster kan åstadkommas och detta backas med teknik och åtgärder som kan stödja framstegen.

Flyg

Reglering

flygmotorer

miljöpåverkan

biobränsle

flygplan

Creator

Tomas Grönstedt

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Aerospace Engineering

More information

Created

8/27/2018