Effektivare motorer, flyget och miljön
Other - Presentation, 2018

Flyget står inför stora mijöutmaningar. I presentationen ges fyra punkter där stora miljövinster kan åstadkommas och detta backas med teknik och åtgärder som kan stödja framstegen.

Flyg

flygmotorer

biobränsle

Reglering

flygplan

miljöpåverkan

Creator

Tomas Grönstedt

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Aerospace Engineering

More information

Latest update

7/22/2022