Omställning för hälsa och hållbarhet
Journal article, 2018

Utgående från en beskrivning av kopplingar mellan begreppen hälsa och
hållbar utveckling tar texten sin utgångspunkt i tre nyckelord som nämns i
samband med Agenda 2030 för en hållbar utveckling: transformation (omställning),
integration (samverkan), och universalitet. Dessa nyckelord flyttar
fokus från vad-frågan, som ofta resulterar i checklistor utan transformativ
kraft, till varför- och hur-frågan. Texten fördjupar sig i behovet av att lägga
större vikt vid de två senare frågorna och hur detta kan göras i praktiken.

Based on a description of the links between the concepts of health and sustainable
development, the text is based on three key words mentioned in
the context of Agenda 2030 for sustainable development: transformation,
integration and universality. These keywords move the focus from the whatquestion,
which often results in checklists without transformative power, to
the why- and how-question. The text deepens the need to put more emphasis
on the two later questions and how this can be done in practice.

Author

John Holmberg

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Socialmedicinsk Tidskrift

0037-833X (ISSN)

6 649-658

Challenge Lab

The Chalmers University Foundation, 2016-01-01 -- 2019-12-31.

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Life Science Engineering (2010-2018)

Subject Categories

Social Work

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Substance Abuse

More information

Latest update

3/18/2021