Även lite olja kan göra stor skada i havsmiljön
Book chapter, 2014

Även små oljeutsläpp från fartyg kan få stora negativa effekter på havsmiljön. Hur stora effekterna blir beror på var och när utsläppen sker. Bättre rutiner och skärpt lagstiftning har lett till att mängden utsläppt olja har minskat under de senaste decennierna. Men antalet utsläpp är fortfarande högt och illegala oljeutsläpp sker i stort sett dagligen runt Sveriges kuster.

sjöfartens miljöpåverkan

olja

sjöfart

oljeutsläpp

havsmiljö

Author

Kjell Larsson

Linnaeus University

Ida-Maja Hassellöv

Chalmers, Shipping and Marine Technology, Maritime Environmental Sciences

Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön


978-91-637-5738-9 (ISBN)

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Environmental Sciences

More information

Latest update

4/20/2020