Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal cytostatika (HIPEC eller EPIC) vid kolorektalt adenocarcinom och peritoneal carcinos.
Report, 2013

Author

K Ludwigs

Sahlgrenska University Hospital

ME Breimer

Sahlgrenska University Hospital

F Brorson

Sahlgrenska University Hospital

G. Carlsson

Sahlgrenska University Hospital

Eva-Lotte Daxberg

Sahlgrenska University Hospital

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska University Hospital

Stefan Skullman

Annika Strandell

Sahlgrenska University Hospital

Lennart Jivegård

Sahlgrenska University Hospital

Subject Categories

Surgery

Publisher

Sahlgrenska University Hospital

More information

Latest update

2/6/2020 1