Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal cytostatika (HIPEC eller EPIC) vid kolorektalt adenocarcinom och peritoneal carcinos.
Rapport, 2013

Författare

K Ludwigs

Sahlgrenska universitetssjukhuset

ME Breimer

Sahlgrenska universitetssjukhuset

F Brorson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

G. Carlsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Eva-Lotte Daxberg

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Stefan Skullman

Annika Strandell

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Lennart Jivegård

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ämneskategorier

Kirurgi

Utgivare

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-06