Läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilt boende Effekt på mortalitet och sjukhusinläggningar
Report, 2012

Author

Susanna Maria Wallerstedt

Sahlgrenska University Hospital

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska University Hospital

Jenny Kindblom

Sahlgrenska University Hospital

Ann Liljegren

Sahlgrenska University Hospital

K Nylén

Sahlgrenska University Hospital

Ola Samuelsson

Sahlgrenska University Hospital

Annika Strandell

Sahlgrenska University Hospital

Subject Categories

Pharmacology and Toxicology

Publisher

Sahlgrenska University Hospital

More information

Latest update

2/6/2020 1