Läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilt boende Effekt på mortalitet och sjukhusinläggningar
Rapport, 2012

Författare

Susanna Maria Wallerstedt

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Jenny Kindblom

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ann Liljegren

Sahlgrenska universitetssjukhuset

K Nylén

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ola Samuelsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Annika Strandell

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ämneskategorier

Farmakologi och toxikologi

Utgivare

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-06