Vakuumassisterad sårbehandling
Report, 2011

Author

Ulf Angerås

Sahlgrenska University Hospital

Anna Elander

Sahlgrenska University Hospital

Pia Mykén

Sahlgrenska University Hospital

Marie Studahl

Sahlgrenska University Hospital

Christina Bergh

Sahlgrenska University Hospital

Jan Liliemark

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Lars-Åke Marke

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Ola Samuelsson

Sahlgrenska University Hospital

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska University Hospital

Therese Svanberg

Sahlgrenska University Hospital

Subject Categories

Surgery

Infectious Medicine

Publisher

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

More information

Latest update

6/5/2019 2