Vakuumassisterad sårbehandling
Rapport, 2011

Författare

Ulf Angerås

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Anna Elander

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Pia Mykén

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Marie Studahl

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Christina Bergh

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Jan Liliemark

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Lars-Åke Marke

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Ola Samuelsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Therese Svanberg

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ämneskategorier

Kirurgi

Infektionsmedicin

Utgivare

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-05