Kliniska beslutsstödssystem – Clinical Decision Support Systems - CDSS
Report, 2011

Author

Bo Hallin

Region Västra Götaland

Tony Holm

Region Västra Götaland

Helen Seeman Lodding

Sahlgrenska University Hospital

Jarl S Torgerson

Lennart Jivegård

Sahlgrenska University Hospital

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska University Hospital

Ola Samuelsson

Sahlgrenska University Hospital

Therese Svanberg

Sahlgrenska University Hospital

Subject Categories

Other Clinical Medicine

Publisher

Sahlgrenska University Hospital

More information

Latest update

2/6/2020 1