Kliniska beslutsstödssystem – Clinical Decision Support Systems - CDSS
Rapport, 2011

Författare

Bo Hallin

Västra Götalandsregionen

Tony Holm

Västra Götalandsregionen

Helen Seeman Lodding

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Jarl S Torgerson

Lennart Jivegård

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ola Samuelsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Therese Svanberg

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ämneskategorier

Annan klinisk medicin

Utgivare

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-06