Den inställda klimatomställningen : Politik och teknik 1980-talets Sverige
Magazine article, 2019

Idag är det många som söker efter miljötekniska lösningar för att kunna hantera olika miljöproblem. Efter de tröstlösa storpolitiska mötetena om klimatet höjs det alltfler röster för att miljötekniska uppfinningar och miljödrivet entreprenörskap (så kallat ekoprenörskap) är lösningen på växthusgasproblematiken. Det talas bland annat om framtidens lågenergihus, förnyelsebara energikällor och miljöbilar. Men var finns dessa lösningar? I Härnösand skapades det redan för 30 år sedan en innovation där en förnyelsebar energikälla kombinerades med ett lågenergihus och en miljöbil. Hur kom det sig att de var så tidigt ute, hur gick det till att skapa innovationen och hur gick det med projektet sedan?

Author

Martin Hultman

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Socialmedicinsk Tidskrift

0037-833X (ISSN)

Vol. 96 3 401-405

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Social Work

Environmental Sciences

More information

Latest update

10/24/2023