Många intressenter och många krav på e-handelsdistribution
Newspaper article, 2019

Den digitala revolutionen och e-handelns ökning har varit påtaglig under de senaste åren. E-handelns ökning har således även ökat aktiviteter kopplat till dess logis- tik samtidigt som vi har sett en ökad efterfrågan på nya flexibla leveranssätt. I det följande sammanfattas resulta- ten av en studie med fokus på hur lastbilstillverkare bör förhålla sig till den växande e-handeln och nya krav påleveransservice.

logistik

e-handel

Author

León Poblete

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Fredrik Hamnén

Student at Chalmers

Martin Larsson

Student at Chalmers

Supply Chain Effect

14-17

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

More information

Latest update

5/14/2020