Utsikten från Mount Stupid är magnifik
Newspaper article, 2018

Har du hört talas om Dunning-Krugereffekten? Det är en, inom psykologin, så kallad kognitiv bias som enkelt uttryckt betyder att en person som kan mycket lite om ett ämnesområde faktiskt är mer villig att uttala sig om området jämfört med experter. Tomma tunnor som skramlar, alltså.

transport

logistik

blockchain

Author

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Supply Chain Effect

2000-8457 (ISSN)

14-17

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

More information

Latest update

1/22/2021