Utsikten från Mount Stupid är magnifik
Artikel i dagstidning, 2018

Har du hört talas om Dunning-Krugereffekten? Det är en, inom psykologin, så kallad kognitiv bias som enkelt uttryckt betyder att en person som kan mycket lite om ett ämnesområde faktiskt är mer villig att uttala sig om området jämfört med experter. Tomma tunnor som skramlar, alltså.

transport

logistik

blockchain

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Supply Chain Effect

2000-8457 (ISSN)

14-17

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22