Munken som kan rädda vår stad
Magazine article, 2019

Inom stadsbyggnad har högre täthet blivit lösningen på det mesta. Utan tvekan finns det tydliga fördelar såsom ökat underlag för handel och kollektivtrafik, sparad mark utanför städerna, och innovationsfördelar (Ahlfedt et al. 2017). Detta har lett till riktlinjer för hållbar stadsutveckling som FN Habitat (2014) sprider där en hög täthet är en av fem föreslagna stadsbyggnads-principer.

Author

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Stadsbyggnad

Vol. 2 16-17

Subject Categories

Ecology

Architecture

Landscape Architecture

Other Civil Engineering

More information

Latest update

9/15/2021