Munken som kan rädda vår stad
Artikel i övrig tidskrift, 2019

Inom stadsbyggnad har högre täthet blivit lösningen på det mesta. Utan tvekan finns det tydliga fördelar såsom ökat underlag för handel och kollektivtrafik, sparad mark utanför städerna, och innovationsfördelar (Ahlfedt et al. 2017). Detta har lett till riktlinjer för hållbar stadsutveckling som FN Habitat (2014) sprider där en hög täthet är en av fem föreslagna stadsbyggnads-principer.

Författare

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Stadsbyggnad

Vol. 2 16-17

Ämneskategorier

Ekologi

Arkitektur

Landskapsarkitektur

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-15