Utformning som stödjer gators livskvalitet (liveability)
Other - Blog post, 2019

Multifunktionella gator är gator som kan uppfylla flera funktioner. De utgör inte bara transportinfrastruktur, utan kan också fungera som livliga och inkluderande offentliga rum, platser för ekonomisk utveckling och som ekologiska korridorer vilka aktivt stöder ekosystemtjänster. Som en del av en större litteraturgranskning i ämnet multifunktionella gator som genomförs inom forskningsprojektet ”Smarta gator” gör vi riktade granskningar avseende de fysiska faktorer som kan stödja de olika gatufunktionerna, dvs. sociala, ekologiska, ekonomiska och tekniska funktioner, baserat på evidens från empiriska studier. Totalt står empiriska studier för 45 % av de 844 utvalda fullständiga vetenskapliga artiklarna som i sin tur är ett urval av 1974 sammanfattningarna vi har läst. Sociala funktioner är de som främst studeras i de empiriska artiklarna, följt av ekologiska och ekonomiska funktioner. Inom sociala funktioner dominerar de som behandlar hälsa (61 %) följt av dem som studerar säkerhet (20 %) och livskvalitet (liveabilty) (7 %).


17 Juni 2019, www.smartagator.se

liveability

systematic review

multimodal interaction

literature review

multifunctional streets

streets

street functions

Spatial Morphology Group SMoG

Creator

Ioanna Stavroulaki

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Smart Streets

VINNOVA (2018-04161), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Transport Systems and Logistics

Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Building Futures (2010-2018)

More information

Latest update

3/20/2023