Utformning som stödjer gators livskvalitet (liveability)
Övrigt - Blogginlägg, 2019

Multifunktionella gator är gator som kan uppfylla flera funktioner. De utgör inte bara transportinfrastruktur, utan kan också fungera som livliga och inkluderande offentliga rum, platser för ekonomisk utveckling och som ekologiska korridorer vilka aktivt stöder ekosystemtjänster. Som en del av en större litteraturgranskning i ämnet multifunktionella gator som genomförs inom forskningsprojektet ”Smarta gator” gör vi riktade granskningar avseende de fysiska faktorer som kan stödja de olika gatufunktionerna, dvs. sociala, ekologiska, ekonomiska och tekniska funktioner, baserat på evidens från empiriska studier. Totalt står empiriska studier för 45 % av de 844 utvalda fullständiga vetenskapliga artiklarna som i sin tur är ett urval av 1974 sammanfattningarna vi har läst. Sociala funktioner är de som främst studeras i de empiriska artiklarna, följt av ekologiska och ekonomiska funktioner. Inom sociala funktioner dominerar de som behandlar hälsa (61 %) följt av dem som studerar säkerhet (20 %) och livskvalitet (liveabilty) (7 %).


17 Juni 2019, www.smartagator.se

liveability

systematic review

multimodal interaction

literature review

multifunctional streets

streets

street functions

Spatial Morphology Group SMoG

Upphovsman

Ioanna Stavroulaki

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Smarta Gator

VINNOVA (2018-04161), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Transportteknik och logistik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-20