Ioanna Stavroulaki

Senior forskare vid Stadsbyggnad

Gianna Stavroulaki (tekn.dr.) är arkitekturforskare och medlem av Spatial Morphology Group (SMoG) sedan november 2015. Hon använder avancerade rumsliga analystekniker för modellering av rumslig upplevelse (t.ex. den rumsliga konstruktionen av att se, mönstren av rörelse och orientering i den byggda miljön) och dess förhållande till rumslig morfologi och social upplevelse. Hon gör både grundforskning syftat till att förstå principer och tillämpad forskning syftat till att förbättra yrkespraktiken, både på stads- och byggnadsskala.
Innan hon kom till SMoG har Gianna arbetat som frilansarkitekt och forskare i Aten och har samarbetat med National Technical University of Athens (NTUA, Univ. of the Aegean ). Sedan 2012 har hon arbetat som inbjuden föreläsare vid Arkitekturskolan vid National Technical University of Athens.​​

Källa: chalmers.se
Image of Ioanna Stavroulaki

Visar 25 publikationer

2022

INTEGRERAD STADSMILJÖEFFEKTANALYS (ISMA) AV INFRASTRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Oskar Kindvall et al
Rapport
2022

INTEGRATED URBAN ENVIRONMENT EFFECT ANALYSIS OF INFRASTRUCTURAL TRANSFORMATIONS

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Oskar Kindvall et al
Rapport
2021

Functional ANOVA modelling of pedestrian counts on streets in three European cities

David Bolin, Vilhelm Verendel, Meta Berghauser Pont et al
Journal of the Royal Statistical Society. Series A, (Statistics in Society). Vol. 184 (4), p. 1176-1198
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

SMARTA GATOR - SMART STREETS Vad säger 1000 vetenskapliga artiklar om städernas gator?

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki
Övrigt konferensbidrag
2020

A systematic review of the scientific literature on the theme of multifunctional streets

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

Vad säger forskningen om gators trafiksäkerhet?

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
Övrigt - Blogginlägg
2020

A SYSTEMATIC REVIEW OF MULTIFUNCTIONAL STREETS_Final research report

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2020

Grönskans betydelse för mångfunktionella gator

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
Övrigt - Blogginlägg
2019

Urban Calculator

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Lars Marcus
Rapport - Älvstranden Utveckling AB
2019

Vad säger 1000 vetenskapliga artiklar om städernas gator?

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
Övrigt - Blogginlägg
2019

Development of urban types based on network centrality, built density and their impact on pedestrian movement

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Lars Marcus
Environment and Planning B: Planning and Design. Vol. 46 (8), p. 1549-1564
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

The spatial distribution and frequency of street, plot and building types across five European cities

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Evgeniya Bobkova et al
Environment and Planning B: Planning and Design. Vol. 46 (7), p. 1226-1242
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

PST

Meta Berghauser Pont, Alexander Ståhle, Lars Marcus et al
Övrigt - Programkod
2019

Empirical support for a theory of spatial capital: Housing prices in Oslo and land values in Gothenburg

Lars Marcus, Axel Heyman, Alexander Hellervik et al
Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium
Paper i proceeding
2019

Statistical modelling and analysis of big data on pedestrian movement

Ioanna Stavroulaki, David Bolin, Meta Berghauser Pont et al
Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium
Paper i proceeding
2019

GIS-based Time model. Urban development in Gothenburg, 1960 to present

Ioanna Stavroulaki, Lars Marcus, Meta Berghauser Pont
Rapport - Älvstranden Utveckling AB
2019

Structure of Plot Systems and Economic Activity in Cities: Linking Plot Types to Retail and Food Services in London, Amsterdam and Stockholm

Evgeniya Bobkova, Lars Marcus, Meta Berghauser Pont et al
Urban Science. Vol. 3 (3), p. 1-22
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Utformning som stödjer gators livskvalitet (liveability)

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
Övrigt - Blogginlägg
2018

Spatial Morphology Lab

Meta Berghauser Pont, Lars Marcus, Ioanna Stavroulaki
Övrigt
2018

Location-based density and differentiation - adding attraction variables to Space Syntax

Lars Marcus, Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki et al
24TH ISUF INTERNATIONAL CONFERENCE: CITY AND TERRITORY IN THE GLOBALIZATION AGE, p. 1379-1389
Paper i proceeding
2018

Street Networks - Alternative models, measures & their merits

Jorge Gil, Karl Kropf, Lucas Figueiredo et al
Övrigt konferensbidrag
2017

Quantitative comparison of cities: Distribution of street and building types based on density and centrality measures

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Jorge Gil et al
11th International Space Syntax Symposium, SSS 2017, Lisbon, Portugal, 3-7 July 2017. Vol. 2, p. 44.1-44.18
Paper i proceeding
2017

Quantitative comparison of the distribution of densities in three Swedish cities

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Kailun Sun et al
Proceedings ISUF 2017 XXIV international conference: City and territory in the globalization age
Paper i proceeding
2017

Representations of street networks in space syntax towards flexible maps and multiple graphs

Ioanna Stavroulaki, Lars Marcus, Meta Berghauser Pont et al
11th International Space Syntax Symposium, SSS 2017, Lisbon, Portugal, 3-7 July 2017. Vol. 5, p. 174.1-174.16
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 14 forskningsprojekt

2021–2022

Green PST - grön infrastruktur som en integrerad del av nätverksanalys

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Mistra Urban Futures

2021–2023

Crowd Movement. Prognostisera gångflöden i det offentliga rummet.

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Vilhelm Verendel Data Science Research Engineers
Oscar Ivarsson Data Science Research Engineers
VINNOVA
Chalmers

2020–2022

Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet

Sanna Isemo Göteborgs centrum för hållbar utveckling
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Trafikverket

2020–2020

Stadsplanering för säker framtida rörlighet: utvärdering av effekterna av el-scootrar med avseende på resmönster och trafiksäkerhet i syftet att vägleda beslutsfattande och utformning av infrastruktur

Giulio Bianchi Piccinini Olycksanalys och prevention
Jorge Gil Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Marco Dozza Olycksanalys och prevention
Formas

2020–2021

Stadsmiljöanalys - Analys av tätbebyggda miljöer i infrastrukturprojekt

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Trafikverket

2020–2020

Säkra och beboeliga stadsgator: hållbart transport system genom integration av förare och stadsmiljö behov

Robert Thomson Personskadeprevention
Lars Marcus Stadsbyggnad
Selpi Selpi Olycksanalys och prevention
Jorge Gil Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Chalmers

2019–2021

Smarta Gator

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Alexander Ståhle Unknown organization
VINNOVA

2019–2019

Urban Design Calculator

Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Naturvårdsverket

2018–2019

STEPFlow_Spatio-temporal modelling and estimation of pedestrian flow

David Bolin Tillämpad matematik och statistik
Vilhelm Verendel CSE Verksamhetsstöd
Oscar Ivarsson CSE Verksamhetsstöd
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Chalmers

2018–2018

GIS-baserad Tidsmodell. Göteborg, 1960-2018 (Fusion Point Gothenburg – Delprojekt A-x2)

Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Alice Örnö Ax Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Jan Sahlberg Stadsbyggnad
Ehsan Abshirini Stadsbyggnad
Älvstranden Utveckling

2018–2018

UDC_Urban Design Calculator (Fusion Point Gothenburg, Delprojekt A-x1)

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Zuzanna Komorowska Stadsbyggnad
Älvstranden Utveckling

2015–2017

Spatial Morphology Lab _ SMoL

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Evgeniya Bobkova Stadsbyggnad
Jorge Gil Stadsbyggnad
Jesper Olsson Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Kailun Sun Stadsbyggnad
Ehsan Abshirini Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Chalmers

Det kan finnas fler projekt där Ioanna Stavroulaki medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.