Stadsplanering för säker framtida rörlighet: utvärdering av effekterna av el-scootrar med avseende på resmönster och trafiksäkerhet i syftet att vägleda beslutsfattande och utformning av infrastruktur
Forskningsprojekt , 2020

Projektet syftar till att undersöka vilka effekter introduktionen av el-scootrar har på resmönster och trafiksäkerhet i städer. Analysen görs med insamlad kördata, som grund för att föreslå spatiala planlösningar där man tar hänsyn till el-scootrar vid utformningen av framtida gator mot mer hållbara, säkra och inkluderande städer.

Deltagare

Giulio Bianchi Piccinini (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksanalys och prevention

Marco Dozza

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksanalys och prevention

Jorge Gil

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Ioanna Stavroulaki

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2020-00116
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-01