Vad säger forskningen om gators trafiksäkerhet?
Övrigt - Blogginlägg, 2020

17 Mars 2020, www.smartagator.se
https://smartagator.wordpress.com/2020/03/17/vad-sager-forskningen-om-gators-trafiksakerhet/

smart streets

safety

liveability

pedestrian safety

vulnerable user safety

multifunctional streets

multimodality

Spatial Morphology Group SMoG

literature review

smarta gator

streets

månfunktionella gator

traffic safety

multimodal interaction

systematic review

Spatial morphology

street functions

multimodalitet

Upphovsman

Ioanna Stavroulaki

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Smarta Gator

VINNOVA (2018-04161), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Transportteknik och logistik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-29