Vad säger forskningen om gators trafiksäkerhet?
Övrigt - Blogginlägg, 2020

17 Mars 2020, www.smartagator.se
https://smartagator.wordpress.com/2020/03/17/vad-sager-forskningen-om-gators-trafiksakerhet/

multifunctional streets

systematic review

Spatial Morphology Group SMoG

streets

multimodal interaction

literature review

smart streets

liveability

pedestrian safety

multimodality

smarta gator

safety

vulnerable user safety

multimodalitet

Spatial morphology

traffic safety

street functions

månfunktionella gator

Upphovsman

Ioanna Stavroulaki

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Smarta Gator

VINNOVA, 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Transportteknik och logistik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-13