Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet
Forskningsprojekt, 2020 – 2022

Samtidigt som stationer ökar tillgänglighet på regional och nationell nivå och skapar urban utvecklingspotential i direkt anslutning till stationer, påverkas stationssamhällen också av barriäreffekter och buller med potentiella negativa konsekvenser för social och ekonomisk hållbarhet. En ökad förståelse av dessa potentiella positiva och negativa konsekvenser samt en värdering av lösningar utifrån de globala målen i Agenda 2030 skulle leda till bättre planering och utveckling av framtidens stationssamhällen.

Projektet relateras främst till Trafikverkets prioriterade forsknings- och innovationstema Planera, men kan även kopplas till Möjliggöra, Bygga och Strategiska initiativ.

Projektet genomförs i nära samarbete mellan Centre for Sustainable Urban Futures, Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik och Göteborgsregionen, med rådgivare från Urbana och regionala studier, KTH och Byggteknik, Högskolan Dalarna.

Deltagare

Sanna Isemo (kontakt)

Chalmers, Göteborgs centrum för hållbar utveckling

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Ioanna Stavroulaki

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Högskolan i Dalarna

Falun, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2020/25418
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-16