Vad säger 1000 vetenskapliga artiklar om städernas gator?
Övrigt - Blogginlägg, 2019

17 Juni 2019, www.smartagator.se

street functions

street multi functionality

streets

multimodal interaction

Spatial morphology

systematic review

Spatial Morphology Group SMoG

literature review

smarta gator

Upphovsman

Ioanna Stavroulaki

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Smarta Gator

VINNOVA (2018-04161), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Transportteknik och logistik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-20