Vad säger 1000 vetenskapliga artiklar om städernas gator?
Övrigt - Blogginlägg, 2019

https://www.smartagator.se, 17 Juni 2019

street functions

smarta gator

multimodal interaction

streets,

Spatial Morphology Group SMoG

street multi functionality

Spatial morphology

Upphovsman

Ioanna Stavroulaki

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Smarta Gator

VINNOVA, 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Transportteknik och logistik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-21