Vad säger 1000 vetenskapliga artiklar om städernas gator?
Övrigt - Blogginlägg, 2019

17 Juni 2019, www.smartagator.se 
https://smartagator.wordpress.com/2019/06/17/vad-sager-1000-vetenskapliga-artiklar-om-stadernas-gator/


Spatial Morphology Group SMoG

street multi functionality

multimodal interaction

streets

street functions

systematic review

smarta gator

literature review

Spatial morphology

Upphovsman

Ioanna Stavroulaki

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Smarta Gator

VINNOVA (2018-04161), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Transportteknik och logistik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-13