Stadsmiljöanalys - Analys av tätbebyggda miljöer i infrastrukturprojekt
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Projektet fokuserar på att utveckla en metod för att mäta direkta och indirekta effekterna av infrastrukturprojekt i stadsmiljöer som kan användas i beslutsprocessen hos Trafikverket.

Det övergripande målet är att bidra till att förbättra integrationen mellan infrastruktur och stadsmiljö i statliga infrastrukturprojekt och -anläggningar. Metoden är avsedd att vara användbar, i olika omfattning, för att skapa relevanta kunskapsunderlag vid såväl val av åtgärder som i planläggning, utformning och genomförande av infrastruktur i stadsmiljö. En verksamhetsgemensam metod kan bidra till att höja Trafikverkets förmåga att leverera hållbara anläggningar i stads- och tätortsmiljö samt skapa ett enhetligt arbetssätt i organisationen. 

Deltagare

Meta Berghauser Pont (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Ioanna Stavroulaki

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Calluna AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2019/107756
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-13