Grönskans betydelse för mångfunktionella gator
Övrigt - Blogginlägg, 2020

23 Juni 2020, www.smartagator.se

smarta gator

green streets

literature review

Spatial morphology

Spatial Morphology Group SMoG

smart streets

street functions

systematic review

multifunctional streets

streets

mångfunktionella gator

street greenery

Upphovsman

Ioanna Stavroulaki

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Smarta Gator

VINNOVA (2018-04161), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Transportteknik och logistik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-20