Grönskans betydelse för mångfunktionella gator
Övrigt - Blogginlägg, 2020

23 Juni 2020, www.smartagator.se
https://smartagator.wordpress.com/2020/06/23/gronskans-betydelse-for-mangfunktionella-gator/

streets

street greenery

multifunctional streets

smart streets

literature review

Spatial Morphology Group SMoG

Spatial morphology

mångfunktionella gator

green streets

systematic review

street functions

smarta gator

Upphovsman

Ioanna Stavroulaki

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Smarta Gator

VINNOVA, 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Transportteknik och logistik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-13