GIS-baserad Tidsmodell. Göteborg, 1960-2018 (Fusion Point Gothenburg – Delprojekt A-x2)
Forskningsprojekt , 2018

Spatial Morphology Group (SMoG) bedriver studier av och utvecklar verktyg för analys av stadens form och rumsliga struktur i relation till olika urbana processer av socialt, ekonomiskt och ekologiskt slag.
Just nu arbetar vi med flera utvecklingsprojekt som handlar om nya digitala verktyg i stadsutvecklingsprocessen. Ett av dem handlar om att utveckla en stadsformsmodell över Göteborg som beskriver den historiska utvecklingen av stadens fysiska form från 1960 fram till idag. Avsikten är att modellen skall bidra till förståelsen av stadsbyggnadsprojekts betydelse och inflytande på staden över tid. Detta är något som idag i hög grad saknas.
Modellen är GIS-baserad och omfattar en serie GIS-lager som gatunät, fastighetstruktur och bebyggelse men även en stor mängd socio-ekonomiska data med geografisk bestämning.
 
Projektet finansieras av Älvstranden Utveckling AB inom ramen för ett större samarbetsprojekt med namnet Fusion Point Gothenburg

Deltagare

Ioanna Stavroulaki (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Ehsan Abshirini

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Alice Örnö Ax

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Jan Sahlberg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Finansiering

Älvstranden Utveckling

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

https://www.smog.chalmers.se

Senast uppdaterat

2018-10-11