Pajkastning mot kolleger
Magazine article, 2020

Recension av Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns bok Genusdoktrinen där Chalmers m fl lärosäten beskylls för att kvotera in kvinnor bakom lyckta dörrar.

Author

Sven Engström

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry

Kemisk tidskrift

3 32-33

Subject Categories

Other Social Sciences

More information

Latest update

9/20/2021