Tjänstefiering i produktfokuserade företag - organisatoriska utmaningar
Magazine article, 2020

Många traditionellt produktfokuserade företag strävar efter att öka sin lönsamhet genom att utveckla integrerade produkt/tjänstelösningar. Men det är inte alltid som detta ökade tjänstefokus blir så framgångsrikt som beräknat. I denna artikel lyfter vi fram några av de organisatoriska utmaningar som företag ställs inför vid tjänstefiering.

Author

Magnus Persson

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Siri Jagstedt

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Peter Magnusson

Karlstad University

Management of Innovation and Technology

2001-208X (ISSN)

1

Increased innovation capability through efficient development of integrated solutions

VINNOVA (2017-02551), 2017-09-01 -- 2019-08-31.

Subject Categories

Business Administration

More information

Latest update

12/22/2020