Tjänstefiering i produktfokuserade företag - organisatoriska utmaningar
Artikel i övrig tidskrift, 2020

Många traditionellt produktfokuserade företag strävar efter att öka sin lönsamhet genom att utveckla integrerade produkt/tjänstelösningar. Men det är inte alltid som detta ökade tjänstefokus blir så framgångsrikt som beräknat. I denna artikel lyfter vi fram några av de organisatoriska utmaningar som företag ställs inför vid tjänstefiering.

Författare

Magnus Persson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Siri Jagstedt

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Peter Magnusson

Karlstads universitet

Management of Innovation and Technology

2001-208X (ISSN)

1

Ökad innovationsförmåga genom effektiv utveckling av integrerade lösningar

VINNOVA (2017-02551), 2017-09-01 -- 2019-08-31.

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-22