Ökad innovationsförmåga genom effektiv utveckling av integrerade lösningar
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Detta projekt avser att förbättra företags sätt att organisera och leda effektiv utveckling av lösningar som integrerar produkter och tjänster. Att utveckla sådana lösningar bidrar till att stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft. Genom dessa integrerade lösningar ökar företagens innovationsförmåga vad gäller nya sätt att skapa värde. Fler och fler av våra traditionellt tillverkande företag går från att utveckla och tillverka endast fysiska produkter till att istället erbjuda och utveckla integrerade lösningar, vilket är en fysisk produkt som säljs tillsammans med ett antal tjänster. Denna transformation leder dock till problem och utmaningar som måste hanteras. Det handlar om att skapa organisationsstrukturer och processer, exempelvis innovations- och produktutvecklingsprocess, som är anpassade för att hantera de nya krav som ställs på ett företag som inte enbart skall erbjuda produkter och tjänster separerade, utan som ett integrerat erbjudande. Projektet syftar till att identifiera vilka utmaningar detta leder till, samt utveckla sätt att hantera de identifierade utmaningarna så att företagen blir mer effektiva i att utveckla dessa integrerade lösningar. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, Volvo Lastvagnar och Ascom. Under projektet kommer ett antal workshops att arrangeras till vilka även andra företag, förutom de två huvudsakliga projektparterna, kommer att inbjudas att medverka. Genom detta kommer projektresultat att kunna spridas till många företag. Strax efter det att projektet avslutats kommer också en doktorsavhandling vara färdigskriven baserad på aktiviteter i föreslaget projekt.

Deltagare

Magnus Persson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Siri Jagstedt

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Samarbetspartners

Ascom AB

Göteborg, Sweden

Karlstads universitet

Karlstad, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-02551
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-09