The virtue of customising solutions: A managerial framework
Kapitel i bok, 2018

Solutions are commonly viewed as an integrated bundle of products and services. The solutions also need to be adapted to the specific demands of individual customers, resulting in a high degree of customisation. At the same time, manufacturers offering solutions are guided by strict demands regarding productivity and economies of scale, which, at least partly, are enabled by a higher degree of standardisation. Hence, manufacturing firms have to balance internal demands for efficiency with demands for customisation of solutions. To guide firms concerned with this challenge, a managerial framework for customisation of solutions based on commonalities is proposed.

Interaction

Modularization

Commonalities

Solutions

Customization

Författare

Siri Jagstedt

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Klas Hedvall

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Magnus Persson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Practices and Tools for Servitization: Managing Service Transition

291-308
9783319765174 (ISBN)

Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar (EMATS)

VINNOVA (2014-06245), 2015-04-01 -- 2018-03-31.

Volvo Group, 2016-01-01 -- 2016-12-31.

Ökad innovationsförmåga genom effektiv utveckling av integrerade lösningar

VINNOVA (2017-02551), 2017-09-01 -- 2019-08-31.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Företagsekonomi

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.1007/978-3-319-76517-4_16

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-15