Avveckla byråkratin i offentlig sektor
Newspaper article, 2021

Det byråkratiska systemet med det ständiga syndabocksletandet, övertron på lagar, regler och rutiner, de meningslösa utredningarna och kartläggningarna behöver upphöra.

Author

Henrik Eriksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Dagens Samhälle

1652-6511 (ISSN)

Subject Categories

Economics and Business

More information

Latest update

2/26/2021